Kontakty

 

DOMAKOV s.r.o.
Domadice 11
Domadice
93587

Tel. č. 0908483277

 

IČO: 52878198
DIČ: 2121162758
IČ DPH: SK2121162758

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 50229/N

 

Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre

pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1

 odbor výkonu dozoru

 tel. č.: 037/ 7720 001, 037/ 7720 034

 faxl. č.: 037/ 7720 024

 e-mail: nt@soi.sk

 

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: